Ελευσίνα

Το στρατόπεδο προσφύγων της Ελευσίνας βρίσκεται στην πρώην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στα διυλιστήρια.

Άνοιξε τον Ιούνιο του 2016 για να κλείσει τον Οκτώβριο του 2017 και να ξαναανοίξει στις 13 Απριλίου 2018.

Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει κόσμο που απομακρύνονταν απ’ τη Μόρια λόγω υπερπληθυσμού.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρουν οι κάτοικοι είναι η έλλειψη ασφάλειας και ιδιωτικότητας ιδίως για τα παιδιά και τις γυναίκες, ο συνεχής θόρυβος και η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Στις 8 Αυγούστου 2018 οι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του καμπ, διαμαρτυρόμενοι για τον εγκλωβισμό τους και για τις άθλιες συνθήκες διαμονής.

Σήμερα διαμένουν εκεί, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΕΕΘΑ με ημερομηνία 23 Απριλίου 2021, 193 άνθρωποι.

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε